Những điều khoản và điều kiện

Vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện của dịch vụ trước khi sử dụng vietnamvisaon.com. Bằng cách sử dụng trang web này, gửi hoặc gửi (các) đơn đăng ký của bạn và / hoặc (các) tài liệu khác tới vietnamvisaon.com, bạn thừa nhận đã đọc và chấp nhận các điều khoản và điều kiện này và đồng ý không vi phạm các chính sách của chúng tôi.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn truyền đạt sự đồng ý của bạn với các Điều khoản và Điều kiện này và Chính sách về Quyền Riêng tư. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản đã nêu trong bản thoả thuận này hoặc không hài lòng với trang web, hãy gửi khiếu nại đến trang Liên hệ. Không tuân thủ các Điều khoản & Điều kiện này có thể dẫn đến hành động pháp lý và hạn chế khả năng truy cập vào trang web này. Đôi khi, vietnamvisaon.com có ​​thể sửa đổi các Điều khoản & Điều kiện này. Vui lòng tiếp tục xem lại thỏa thuận này bất cứ khi nào truy cập hoặc sử dụng trang web này.

1. THỜI GIAN XỬ LÝ VÀ THỰC HIỆN DỊCH VỤ

Bằng cách sử dụng trang web này, gửi hoặc gửi (các) ứng dụng của bạn, và / hoặc (các) tài liệu khác tới vietnamvisaon.com, bạn đã thừa nhận đã học hỏi rất kỹ và hiểu các yêu cầu về thị thực Việt Nam đối với quốc tịch của bạn. Chúng tôi đề nghị bạn yêu cầu tư vấn từ những người ủng hộ của chúng tôi để được áp dụng chính xác. Nếu bạn nộp đơn xin thị thực hoặc loại thị thực sai do bất kỳ lý do nào bao gồm, nhưng không giới hạn, thiếu kiến ​​thức về các yêu cầu về thị thực cho quốc tịch của bạn hoặc không yêu cầu để được tư vấn từ những người ủng hộ của chúng tôi trước khi nộp đơn, khoản thanh toán bạn thanh toán cho các dịch vụ của chúng tôi sẽ không được hoàn lại.

Thời gian làm việc của chúng tôi được tính từ 8:30 sáng-11: 30 sáng và 13:30 chiều-17:30 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Thời gian xét duyệt hồ sơ xin thị thực Việt Nam của vietnamvisaon.com là 1-2 ngày làm việc cho mục đích du lịch ngắn hạn (dịch vụ bình thường), 3-5 ngày làm việc cho mục đích kinh doanh ngắn hạn (dịch vụ bình thường) hoặc 1 ngày làm việc (ngắn du lịch ngắn hạn, dịch vụ khẩn cấp) hoặc 1 giờ làm việc (du lịch ngắn hạn, dịch vụ khẩn cấp) hoặc vào các ngày nghỉ cuối tuần và cuối tuần. Thời gian xử lý phải được tính từ ngày làm việc tiếp theo sau khi tài liệu và thanh toán được chuyển đến vietnamvisaon.com. Các đơn nộp sau 15:30 PM (Thứ Hai đến Thứ Sáu) sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo. Vietnamvisaon.com sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, huỷ bỏ, mất mát tài chính và các tổn thất khác do Chính phủ từ chối hoặc trì hoãn việc xử lý.

Dịch vụ của chúng tôi được hoàn thành sau khi công văn chấp thuận được gửi đến địa chỉ email mà bạn cung cấp trong suốt quá trình đăng ký. Bạn phải thông báo cho chúng tôi nếu bạn không nhận được công văn đúng hạn, nếu có bất kỳ sai sót nào trong bức thư hoặc nếu phát sinh vấn đề liên quan đến lá thư xin cấp thị thực. Nếu không có email thông báo cho chúng tôi về các sự cố như vậy trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày phát hành thư chấp thuận và trước ngày bắt đầu có hiệu lực của thị thực (như đã nêu trong lá thư phê duyệt), dịch vụ được hiểu là đã hoàn thành và không có khiếu nại sau đó sẽ được chấp nhận. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ / mất mát do sai địa chỉ email do người nộp đơn cung cấp hoặc do tình huống mà người nộp đơn không thông báo cho chúng tôi bằng email rằng thư chấp thuận không được nhận hoặc không chính xác.

* Bảo đảm visa (trường hợp dịch vụ ngay trong Giờ nghỉ, Thứ Bảy, Chủ nhật hoặc Ngày lễ): bạn phải gửi chi tiết chuyến bay đến nơi sau khi thanh toán cho việc sắp xếp thị thực được bảo đảm tại sân bay mà không có bất kỳ sai lầm nào xảy ra. Nếu bạn không làm vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ rắc rối / hoàn phí sau này do điều này.

2. Các khoản phí và khoản thanh toán

Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận hai loại phí, bao gồm phí xử lý (thanh toán cho dịch vụ của chúng tôi) và phí dán tem (thanh toán cho Cán bộ xuất nhập cảnh tại sân bay khi bạn đến). Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí và lệ phí cho dịch vụ do vietnamvisaon.com cung cấp. Yêu cầu và lệ phí liên quan đến việc gia công thị thực Việt Nam có thể thay đổi, bao gồm, nhưng không giới hạn, các mẫu đơn và tài liệu cần thiết để cấp visa, có thể thay đổi mà không cần thông báo.

3. Hủy bỏ

Điều quan trọng là phải thừa nhận rằng không có tiền nào được hoàn trả sau khi khoản thanh toán được hoàn tất. Chỉ có đơn đăng ký bị từ chối sẽ được hoàn lại. (Lưu ý: Một đơn dăng ký bị từ chối là đơn không được Cục xuất nhập cảnh Việt Nam chấp thuận).

Bắt buộc bạn phải cung cấp cho chúng tôi tất cả thông tin chính xác cần thiết cho thị thực yêu cầu của bạn tại thời điểm bạn dự định khởi hành. Vietnamvisaon.com sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thị thực được cấp không chính xác hoặc bị từ chối nhập cảnh do thông tin thị thực không chính xác do bạn cung cấp. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục (các) lỗi thị thực trước khi khởi hành, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền trong trường hợp cung cấp thông tin sai lệch hoặc không chính xác vào thời điểm phát hành và có thể phải trả thêm phí việc chỉnh sửa các chữ cái chấp nhận visa không chính xác. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra email xác nhận thị thực của bạn so với hộ chiếu và thông tin cá nhân của bạn trước khi khởi hành.

4. Chính sách hoàn lại tiền

Vì bất kỳ lý do nào bạn muốn hủy dịch vụ trước khi thông tin của bạn đã được nhận bởi vietnamvisaon.com hoặc trước khi thực hiện thanh toán hoặc trước khi tình trạng thị thực của bạn được chuyển thành "Xử lý", bạn có thể làm như vậy bằng cách thông báo cho chúng tôi qua email hoặc đường dây nóng hỗ trợ bất kỳ hình phạt hoặc phí. Đơn xin cấp thị thực sẽ chỉ bị huỷ bỏ nếu Vietnamvisaon.com chấp thuận qua email hoặc điện thoại. Nếu bạn không thông báo cho chúng tôi qua email hoặc điện thoại về sự kiện như vậy trong 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn, bất kỳ khiếu nại liên quan đến đơn xin thị thực hoặc hủy bỏ visa sau đó sẽ không được xem xét hoặc chấp nhận.

Nếu vì lý do nào đó bạn quyết định hủy đơn đăng ký của mình sau khi thanh toán khi tình trạng visa thay đổi thành "đang xử lý" và thông tin đăng ký visa của bạn đã được gửi đến Cục xuất nhập cảnh như đã đề cập ở trên, sẽ không hoàn lại tiền và dịch vụ sẽ hoàn thành. Bạn có thể kiểm tra tình trạng thị thực của bạn bằng cách truy cập liên kết chúng tôi gửi cho bạn qua email xác nhận để thanh toán thành công.

Người nộp đơn không đáp ứng các yêu cầu tiếp theo của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi các giấy tờ yêu cầu của chúng tôi sau khi thanh toán, làm cho không thể xử lý đơn xin, sẽ không được hoàn trả và dịch vụ sẽ được hoàn thành. Trong trường hợp bạn gặp sự cố khi cố gắng thỏa mãn yêu cầu của chúng tôi, bạn cần thông báo cho chúng tôi qua email hoặc điện thoại một cách kịp thời để giải quyết vấn đề; nếu không, bất kỳ yêu cầu nào khác từ phía bạn sẽ không được chấp nhận.

Bằng cách sử dụng trang web này và xin thị thực, bạn xác nhận rằng người có thẩm quyền cấp thị thực Việt Nam là Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam. Vì vậy, bất kỳ đơn nào bị từ chối vì lý do người nộp đơn không hội đủ điều kiện sẽ tùy thuộc vào ý chí và sự xem xét của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc từ chối này. Khoản thanh toán của bạn đối với đơn xin thị thực bị từ chối của Việt Nam sẽ được hoàn lại cho bạn. Tuy nhiên, bất kỳ khoản phí hoặc chi phí khác phát sinh từ việc xin cấp thị thực được yêu cầu cho việc xử lý visa sẽ không thuộc trách nhiệm của chúng tôi. Các chi phí và lệ phí này có thể là kết quả của yêu cầu bổ sung hồ sơ cần thiết cho việc gia hạn visa, sẽ được nộp cho Cục Xuất nhập cảnh Việt Nam, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc cung cấp hộ chiếu ban đầu bằng bất kỳ phương tiện nào, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn hoặc bất kỳ chi phí nào khác theo yêu cầu của Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho từng trường hợp cụ thể.

Số tiền hoàn lại sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức thanh toán nào được quyết định bởi vietnamvisaon.com. Khoản hoàn trả thực tế là số tiền thực chúng tôi nhận được từ khoản thanh toán của bạn, sau khi trừ đi ngân hàng hoặc bất kỳ tổ chức thanh toán nào khác. Phí chuyển tiền hoàn lại (nếu có) sẽ do bạn chịu.

Trường hợp khẩn cấp: Vui lòng gọi cho chúng tôi ngay qua đường dây nóng của chúng tôi nếu bạn gặp rắc rối với thị thực tại sân bay / Đại sứ quán để giải quyết vấn đề. Nếu bạn không làm vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ rắc rối / hoàn phí sau này do điều này.

5. Bảo mật

Hãy hướng sự chú ý của bạn vào Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi, theo đó bạn cũng đồng ý bị ràng buộc khi sử dụng trang web này. Chính sách bảo mật là một phần không thể tách rời của thỏa thuận này. Xem chi tiết của chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây

6. Truyền thông

Bằng cách sử dụng trang web này và các dịch vụ của chúng tôi, bạn cung cấp cho vietnamvisaon.com sự cho phép rõ ràng của bạn để liên lạc với bạn qua email, hoặc điện thoại cho tất cả các mục đích bao gồm cả phân phối các tài liệu tiếp thị và quảng cáo.

Bảo mật: Bằng cách gửi mẫu đơn, bạn xác nhận rằng thông tin bạn cung cấp là đúng và chính xác. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của User ID (đăng nhập) và mật khẩu. Bạn có trách nhiệm đối với tất cả các sử dụng User ID của bạn (đăng nhập), cho dù bạn có ủy quyền hay không. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép User ID của bạn. Vui lòng tham khảo CHính sách Quyền riêng tư của chúng tôi điều chỉnh thông tin đã gửi và phân phối.

7. Xem xét và thanh toán

Nếu bạn nộp đơn xin Visa Khẩn cấp / Khẩn cấp vào Thứ 7, Chủ Nhật hoặc ngày lễ chung ở địa phương; dịch vụ sẽ được gửi vào ngày làm việc tiếp theo (giờ làm việc được tính từ 9 giờ sáng). Trong trường hợp bạn nhấn mạnh đến việc đến Việt Nam vào thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ; bạn nên liên hệ ngay với chúng tôi để nâng cấp dịch vụ trả tiền vào Visa được đảm bảo với khoản thanh toán bổ sung.

8. Ngôn ngữ

Nội dung của trang web được trình bày bằng nhiều thứ tiếng. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt giữa các phiên bản, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.


Support 24/7

Address: Ground floor, 181 Dien Bien Phu, Dist 1, Ho Chi Minh city

Hotline: +84.888.500.500

Email: contact@vietnamvisaon.com

Xin visa một cách tin cậy
  • An toàn và Bảo mật
  • Chất lượng vượt trội & đáng tin cậy
  • Trả lời nhanh chóng
  • Giá cả cạnh tranh (17 USD)
  • 1 - 2 ngày làm việc
  • Hoàn tiền lại cho những đơn hàng bị từ chối

Vietnamvisaon.com là một trang web thương mại điện tử có quyền hợp pháp cung cấp dịch vụ visa nhập cảnh Việt nam cho du khách nước ngoài. Đây không phải là trang web của chính phủ hay Đại sứ quán và chúng tôi không liên quan đến chính phủ.

Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn xin công văn chấp thuận visa Việt Nam, là điều kiện tiên quyết để bạn có visa khi đến một cách an toàn nhất, nhanh nhất và đáng tin cậy nhất mà không cần đến Đại sứ quán Việt Nam hay gửi hộ chiếu  bằng đường bưu điện. Tùy thuộc vào từng Đại sứ quán Việt Nam khác nhau trên thế giới, phí xử lý có thể thấp hơn hoặc cao hơn.

Điều đặc biệt trong dịch vụ của chúng tôi là bạn có thể xin visa và nhận công văn bất cứ lúc nào, ngay cả ngoài giờ làm việc, cuối tuần hay ngày nghỉ quốc gia. Thời gian xử lý có thể trong vòng 30 phút cho dịch vụ nhanh. Với đội ngũ nhân viên hỗ trợ thân thiện, có trách nhiệm và hiệu quả của chúng tôi luôn có mặt cho những trường hợp khẩn cấp.

Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho những đơn bị Cục xuất nhập cảnh từ chối: hầu hết mọi người đều có thể xin công văn chấp thuận, tuy nhiên, trong trường hợp đơn của bạn bị Cục xuất nhập cảnh Việt Nam từ chối thì chúng tôi sẽ chắc chắn hoàn lại tiền cho bạn.